dilluns, 4 de maig del 2020

Enquesta als usuaris de la biblioteca

A finals del 2019 el Servei de biblioteques de la Diputació de Girona va posar en marxa un projecte per determinar el grau de satisfacció dels usuaris de les biblioteques gironines. Aquest projecte consistia en contestar una enquesta anònima, tant de manera virtual com presencial a cadascuna de les biblioteques que formaven part del projecte.

Mesos després s'ha fet public el resultat d'aquestes enquestes. En el cas de la nostra biblioteca, un total de 38 usuaris van respondre el qüestionari. Aquests resultats, que s'han publicat fent un resum global de totes les biblioteques gironines, són bastant similars en totes les biblioteques. Aquí en teniu un petit resum tenint en compte els diferents apartats que analitzen els resultats:

1. Característiques dels usuaris
De les persones que han respost l'enquesta, dues terceres parts són dones. D'aquestes persones en destaquen tres gran grups: joves (dels 16 als 20), persones amb edats compreses entre els 38 i els 48 anys i gent gran (majors de 60 anys). En tots els trams d'edat les dones són majoritàries, és a dir, conformen el gruix d'usuaris de les bibliteques gironines. Pel que fa al nivell d'estudis, la majoria d'usuaris tenen estudis universitaris (gairebé un 45%).

2. Comportament general
De les persones que fan ús de les biblioteques, tres quartes parts resideixen al municipi on s'ubica la biblioteca. L'activitat cultural que més duen a terme els usaris és la lectura (amb un 84%).

3. Ús de la biblioteca
L'assiduïtat també és una de les característiques dels usuaris, ja que més de la meitat diu visitar-la cada setmana i un altre 34% un cop al mes. A partir dels 26 anys un 91% dels usuaris tenen el Carnet de Biblioteques. Aques percentatge disminueix en els menors de 26 anys, ja que tan sols un 84% afirmen tenir-lo.

4. Valoracions
En aquest apartat cal destacar que el 54% dels enquestats diuen que recomanarien, amb una puntuació de 10, recomanar la visita a la biblioteca. De tots els aspectes a valorar que formen part de l'equipament, el més ben valorat és el personal bibliotecari amb un 9,36 de mitjana, essent l'atenció personal el que més destaquen. En aquest punt, el 30% dels usuaris diuen que el millor de la biblioteca és el personal i l'atenció rebuda.
Altres aspectes que reben una gran consideració són el servei de préstec, amb un 9,16, o la programació de les activitats, amb un 8,40. Les valoracions més baixes, en general, les reben les instal·lacions, essent els ordinadors els pitjors en aquest aspecte amb un 7,70.

5. Opinions
En aquest punt l'estudi destaca diferents opinions personals expressades pels usuaris a les enquestes.

6. Beneficis
Els usaris destaquen, com a principals beneficis que reben per part de les bibliteques, el fet que és un lloc d'estudi, el fons de llibres i l'accés a internet.

En definitiva, l'estudi realitzat s'ha de considerar un punt de partida per saber què cal reforçar i millorar a les biblioteques de les comarques gironines per tal de prestar un servei cada cop més adequat i afí als seus usuaris.

En el següent enllaç podeu consultar els resultats de l'estudi al detall:
Resultats enquestes de satisfacció dels usuaris


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada